Sayın Sigorta Acentesi,  
 
Acentelik faaliyetlerimiz esnasında oluşan giderlerimizin düşürülmesi, İcra Komitemizin üzerinde çalıştığı konuların başında yer almaktadır. Bu kapsamda, hem büro maliyetlerimizin düşürülmesi hem de kağıt kullanımının çevreye ve cari açığa olumsuz etkisi nedeniyle, dijital poliçe (e-poliçe) uygulamasına geçiş  konusunda sektör paydaşlarımız ve ilgili mercilerle gerekli çalışmaları yürütmekteydik.    
 
19 Ekim 2019 Cumartesi günü (Bugün) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamaları düzenlenmiştir.  
 
Bu çerçevede, sektörümüzde faaliyet gösteren Sigorta Şirketleri ile meslektaşlarımızın söz konusu uygulamalara ivedilikle başlamasını temenni eder, konuya ilişkin emeği geçen yetkililere teşekkürlerimizi sunarız.  
 
 
 
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi adına
 
Levent KORKUT
 
İcra Komitesi Başkanı